Προϊόντα

Με εμπειρία, μεράκι, γνώση, άριστες πρώτες ύλες αλλά και διαρκή επένδυση στο μηχανολογικό μας εξοπλισμό σε συνδυασμό με τον ιδιόκτητο στόλο φορτηγών – ψυγείων, καταφέραμε να ταυτίσουμε το εκλεκτό και ποιοτικό κρέας με το όνομά μας:

Εκλεκτό και ποιοτικό κρέας